Atık Geçici Depolama Sahası

Üniversitemiz tarafından, akademik (fakülte, enstitü ve yüksekokul) ve idari birimlerinde (atölyeler, bakım merkezleri, yapı işleri vb.) ayrı biriktirilen veya toplanan tehlikeli (en fazla 1 yıl) ve tehlikesiz atıklarıın (en fazla 180 gün) geçici depolanabileceği "Atık Geçici Depolama Sahası" İki Eylül Kampüsünde kurulmuştur. İlgili sahanın kullanımıyla ilgili izin süreci de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan kontroller sonrası tamamlanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz'de oluşan atıkların Atık Geçici Depolama Sahasında belirtilen sürede depolanması ve lisanslı tesislere gönderimi Atık Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir.

Atık Geçici Depolama Sahası’ nda depolanabilecek atık türleri aşağıda verilmiştir.

 • Tehlikesiz Atıklar
 1. Kağıt ve Karton Atıkları (Kağıt Karton ve Kompozit Ambalaj Atıkları)
 2. Plastik Atıklar
 3. Metal Atıklar
 4. Cam Atıklar
 5. Tekstil Atıkları
 6. Hacimli Atıklar (İnşaat ve yıkıntı atıkları)
 • Tehlikeli Atıklar

 1. Laboratuvar Kimyasal Atıkları
 2. Kontamine Atıklar
 3. Atık Yağlar (Bitkisel- Madeni Yağlar)
 4. Atık İlaç
 5. Elektrikli ve Elektronik Atıklar
 6. Kartuş Atıkları
 7. Atık Flüoresan ve Diğer Lambalar
 8. Ömrünü Tamamlamış Lastik