GreenMetric

Endonezya Üniversitesi (UI) tarafından 2010 yılında, dünya üniversitelerinin sıralamasını ve kampüslerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bir sistem hayata geçirilmiştir. Sıralama, dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla çevrimiçi bir anket oluşturmuştur. Sıralama, genel olarak çevre, ekonomi ve eşitlik kavramsal çerçeveleri üzerine oturtulmuştur. Bu kapsamda üniversiteler 6 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar; altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su, ulaşım ve eğitim olarak sıralanabilir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021 yılında aldığı toplam 5025 puanın

  • 1425 puanını (2020 yılında 1350, 2019 yılında 900 puan) atık kategorisinden almıştır.

Atık kategorisi ile ilgili detaylı puanlamalar incelendiğinde:

Üniversite kampüsünde plastik ve kağıt kullanımının azaltılmasına yönelik programların sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapılması gelecek puanlamalarda önemli kazanımlar sağlayacaktır.

detaylı bilgi için greenmetric web sayfasına bakabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kampüs Çalışmaları

GreenMetric
Times Higher Education