Hakkımızda

  

18 Ağustos 2021 tarihinde Üniversitemiz Senatosu toplantısında 22 no'lu karar ile Atık Yönetim Sistemi Yönergesi ve Atık Yönetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları kabul edilmiş ve 30.09.2021 tarihinde Atık Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Organizasyon Şeması

Koordinatörlüğümüz

Hakkımızda
Misyon ve Vizyon
Yönetim