Kompost Çalışması

Üniversitemiz'de yürütülen Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz’de oluşan yiyecek hazırlama atıklarının değerlendirilmesi için Aralık- Şubat 2021 ve Mart- Mayıs 2022 tarihlerinde kompost çalışmaları yapılmıştır. Kompost çalışmalarımız Kaynak Geri Kazanım Ekibi ve Topluma Hizmet Uygulamaları (THU203) dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yapılan kompost çalışması sonrasında elde edilen kompost ürünleri 18 Mayıs 2022 tarihindeki EsTekFest -2022 ve 28 Mayıs tarihinde yapılan 10. ÇEVŞEN Etkinliği 'nde öğrencilerimize ve ilgi duyan tüm paydaşlarımıza tanıtılmıştır. Üniversitemizin sıfır atık çalışmaları kapsamında, yiyecek atıklarının depolama sahalarına gönderilmesi önlenmiş olup, değerli bir ürün olan kompost (toprak iyileştirici) olarak üretilmiştir. Kompost çalışmaların kampüsümüzde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte kampüs genelinde yaygınlaştırılması düşünülmektedir.