Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atıklar ile ilgili hazırlanmış dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli atıklar:

Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü olabilen, insan ve diğer canlılar için toksik, kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip düşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği olan patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir.

Mevzuata göre, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, aynı yönetmeliğin EK-III A’sında listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.

Atık listesinde (A) işaretli atıklar, tehlikeli atık konsantrasyonuna (EK-III B’de yer alan)  bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özellikleri ise konsantrasyon değerleri esas alınarak belirlenir.

 

Tehlikeli maddeler tehlike özelliklerine göre kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler için aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır:

- Patlayıcı: E

- Oksitleyici: O                                                  

- Çok Kolay Alevlenir: F+                                

- Kolay Alevlenir: F                                          

- Alevlenir: R 10                                               

- Çok Toksik: T+                                               

- Toksik: T                                                         

- Zararlı: Xn                                                      

- Aşındırıcı: C                                                   

- Tahriş Edici : Xi                                             

- Hassaslaştırıcı : R 42 ve/veya R 43                

- Kanserojen: Kanserojenite Kategorisi(1) (Carc. Cat. )                                                              

- Mutajen: Mutajenite. Kategorisi (1) (Mut. Cat.)                                                                        

- Üreme İçin Toksik: Üreme Kategorisi. (1) (Repr. Cat.)                                                            

- Çevre İçin Tehlikeli: N ve/veya R 52, R 53, R 59.