ESTÜ'den Haberler

Atık Akülerimiz Geri Kazanılıyor

Atık Akülerimiz Geri Kazanılıyor

Üniversitemiz'de yürütülen Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında Havacılık Fakültesi ve Merkez Atölyeler birimlerinde biriktirilen yaklaşık 2780 kg atık akü 10 Haziran 2022 tarihinde Atık Yönetim Sistemi koordinatörlüğünde lisanslı firmaya gönderimi gerçekleştirilmiştir.

Atık akülerin geri kazanılmasıyla Üniversitemiz hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlamıştır.

Geri dönüşüme kazandırılan bir akü temel olarak plastik, kurşun, asitli çözeltiler ile diğer kurşun bileşiklerinden oluşur. Söz konusu asitli çözeltiler ile kurşunun geri dönüşüme katılması insan sağlığı ve doğal dengenin korunması açısından oldukça önemlidir. Çevreyi ve insan sağlığını doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle atık akülerin depolanması, nakliyesi ve geri dönüşüm sürecinde geçirdiği evreler birer risk unsuru olarak görülmektedir. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde çevre kirliliği engellenir, ekonomiye kaynak yaratılır. Yeni akü üretiminde hammadde sarfiyatı azaltılır.