ESTÜ Etkinlikleri

İklim Değişikliğini Azaltmaya Yönelik Olarak Sıfır Atık Yaklaşımı

İklim Değişikliğini Azaltmaya Yönelik Olarak Sıfır Atık Yaklaşımı

12.05.2022 13:00 Zoom Meeting Platformu (Çevrimiçi Etkinlik) Seminer

Dr. Öğr. Üyesi Alp Özdemir'in konuşmacı olduğu etkinlikte Sıfır Atık yaklaşımı tanıtılarak, bu yaklaşımın iklim değişikliğini azaltmadaki önemi ve uygulamalarının paylaşılması amaçlanmaktadır. 

 

https://bit.ly/3LVgXYc

Toplantı Kimliği: 956 8010 9303

Parola: 080705