ESTÜ Duyurular

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Üniversitemizde yürütülen Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında, tehlikeli atık üreten tüm birimlerde oluşan laboratuvar kimyasalları, kontamine ambalaj atıkları ve diğer kontamine atıklar başta olmak üzere tüm tehlikeli atıkların lisanslı bertaraf tesislerine gönderim süreçleri etkin bir şekilde yönetilmeye devam etmektedir.

 

Bu kapsamda 3000 kg tehlikeli atık 04.04.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde lisanslı tesislere  gönderilerek geri kazanım/bertaraf edilmesi süreci mevzuata uygun şekilde tamamlanmıştır.