ESTÜ Duyurular

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Üniversitemiz yürütülen Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında, birimlerde oluşan laboratuvar kimyasalları, kontamine ambalaj atıkları ve diğer kontamine atıklar başta olmak üzere tüm tehlikeli atıklarımızın lisanslı bertaraf tesislerine gönderim süreçleri etkin bir şekilde yönetilmektedir.

Bu kapsamda Ocak-Haziran 2022 yılı için yaklaşık 9800 kg tehlikeli atığın lisanslı tesislere 17 Haziran 2022 tarihinde gönderilerek geri kazanım/bertaraf edilmesi süreci mevzuata uygun şekilde tamamlanmıştır.